Marta Pięta-Chrystofiak

Pedagog resocjalizacyjny, asystent w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji. Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Refectum”. Trener pracy osób z niepełnosprawnością, nauczyciel systemu językowo- -migowego (SJM), realizatorka szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i aktywizacji dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi zajęcia z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę profilaktyki niedostosowania społecznego, terapii uzależnień od środków psychoaktywnych oraz niepełnosprawności słuchowej. Kontakt: marta.pieta@ug.edu.pl

Książki

Poznaj innych naszych autorów