Roberto Riccardi

Generał brygady, urodzony w Bari we Włoszech, mieszka w Rzymie, aktualnie dowodzi specjalną jednostką Carabinieri ds. ochrony dziedzictwa kultury (Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale). Ukończył prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, a także mediacje, negocjacje i koncyliację oraz zarządzanie publiczne i komunikację społeczną. Był dowódcą jednostek Carabinieri w kilku miastach, w tym na Sycylii i w Kalabrii, gdzie wykonywał zadania w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i narkotykowej. Uczestniczył w misjach pokojowych NATO w Bośni i Kosowie. Był rzecznikiem prasowym i szefem biura prasowego Dowództwa Carabinieri w Rzymie, a także redaktorem naczelnym miesięcznika „Il Carabiniere”. Uczestniczył w pracach grup roboczych w ramach EU OLAF (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) i EUROPOL (Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigani). Prywatnie jest pisarzem i dziennikarzem, autorem kilku książek (historycznych, kryminałów oraz powieści), w tym nagradzanych i tłumaczonych na języki obce.

Książki

Poznaj innych naszych autorów