Zbigniew Opacki

Polski historyk, profesor nauk humanistycznych. W latach 2008–2012 dziekan Wydziału Historycznego UG, autor wielu prac poświęconych polsko-rosyjskim relacjom naukowym w XIX-XX wieku, kształtowaniu się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków, Rosjan, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, relacjom polsko-żydowskim w XX w., historii historiografii oraz historii nauki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów