Eugeniusz Koko

Profesor nauk humanistycznych w zakresie historii, Kierownik Zakładu Historii Najnowszej Polski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie ukraińskich ruchów narodowych, stosunków polsko-ukraińskich w XIX-XX w. i historii Pomorza Gdańskiego po 1945 r.

Książki

Poznaj innych naszych autorów