Tomasz Widłak

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów