Tomasz Widłak

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

  • Cnoty sędziowskie. Refleksje prawnicze

    73,50 
  • Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena

Poznaj innych naszych autorów