Sebastian Jakub Konefał

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Zakładzie Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie kinematografii krajów nordyckich, kina gatunków (w tym m.in. science fiction i horror), poetyki komiksu i telewizji i języka nowych mediów.

Książki

Poznaj innych naszych autorów