Przemysław Kulawczuk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesor i Kierownik Katedry Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie promocji rozwoju gospodarczego, wspierania przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu, regulacji gospodarczych, ekonomi behawioralnej i eksperymentalnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów