Łukasz Wirkus

Pedagog resocjalizacyjny, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, kurator specjalista rodzinny i kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Słupsku, członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Autor wielu publikacji z zakresu aktualnych problemów społecznych, kurateli sądowej i metodyki pracy resocjalizacyjnej. Współinicjator studiów podyplomowych – Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Gdańskim.

Kontakt: lukasz.wirkus@ug.edu.pl

Książki

Poznaj innych naszych autorów