Mariusz Chmielewski

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów