Maria Fengler

Doktor literaturoznawstwa, Zastępca Dyrektora ds. Studenckich w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki, adiunkt w Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka nagrodzonej przez „Literaturę na Świecie” monografii irlandzkiego poety Michaela Longleya “Między Itaką a Belfastem” (2010); współredaktorka monografii wieloautorskich.

Książki

Poznaj innych naszych autorów