Maja Chacińska

Doktor habilitowany w zakresie nauk o komunikacji i mediach, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie mediów publicznych, mediów w krajach nordyckich i edukacji medialnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów