Krzysztof Maciej Kowalski

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki w Instytucie Historii UG. Jego główne zainteresowania to: teoria i metodologia historii, historia historiografii, epigrafika średniowieczna i nowożytna, ikonologia historyczna, bibliologia, historia kultury materialnej i jej subdyscypliny oraz kampanologia historyczna. Na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych wygłosił 70 referatów. Opublikował 16 książek. Wśród najnowszych tytułów znajdują się m.in.: In arte sua quilibet rex. Studia nad dziejami kultury na Pomorzu, Gdańsk 2014 oraz Vocor Augustinus. Zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie, Grajewo 2015.

Książki

Poznaj innych naszych autorów