Krzysztof Maciej Kowalski

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki w Instytucie Historii UG. Jego główne zainteresowania to: teoria i metodologia historii, historia historiografii, epigrafika średniowieczna i nowożytna, ikonologia historyczna, bibliologia, historia kultury materialnej i jej subdyscypliny oraz kampanologia historyczna. Na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych wygłosił 70 referatów. Opublikował 17 książek. Wśród najnowszych tytułów znajdują się m.in.: In arte sua quilibet rex. Studia nad dziejami kultury na Pomorzu (Gdańsk, 2014) oraz Musica Campanarum. Z dziejów badań nad dawnymi dzwonami (Gdańsk, 2022).

Książki

Poznaj innych naszych autorów