Krzysztof Grajewski

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów