Andrzej Szmyt

Profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, w latach 1996-2002 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, autor wielu książek z zakresu prawa konstytucyjnego, a także kiluset artykułów i licznych ekspertyz dla Sejmu RP.

Książki

Poznaj innych naszych autorów