Krystyna Strzała

Prof. dr hab., współzałożycielka, pierwsza i obecna rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Przez wiele lat związana z Katedrą Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, monografii, a także współautorka podręczników akademickich. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki weryfikacji hipotez makroekonomicznych, dobrobytu społecznego oraz diagnozowania i prognozowania koniunktury. Prowadziła badania naukowe we współpracy z naukowcami London Business School oraz University of Leicester w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów