Katarzyna Jasienicka-Gazarkiewicz

Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii, adiunkt w Zakładzie Biochemii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Książki

Poznaj innych naszych autorów