Antoni Banaś

Profesor nauk biologicznych, Kierownik Zakładu Biochemii Roślin w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

Książki

Poznaj innych naszych autorów