Ewa Łojkowska

Profesor nauk biologicznych, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin i Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego. Specjalistka w zakresie biotechnologii roślin, fitopatologii molekularnej i biochemii roślin.

Książki

Poznaj innych naszych autorów