Wiesław Makarewicz

Profesor nauk medycznych, pierwszy Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG, Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, rektor AMG w latach 1999-2005, Honorowy Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów