Barbara Forysiewicz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie performatyki, w szczególności performatyki religijna, wzajemnych relacji literatury i muzyki, ikonografii prawosławnej.

Książki

  • Bożena Porzyńska — na pięciolinii życia

    52,50 
  • Animowanie miasta. Gdańsk przestrzenią artystów

    31,50 
  • Teatr jako kulturotechnika w socjoterapii

    23,10 

Poznaj innych naszych autorów