Barbara Forysiewicz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie performatyki, w szczególności performatyki religijna, wzajemnych relacji literatury i muzyki, ikonografii prawosławnej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów