Anna Hau

Doktor nauk humanistycznych, Kierownik Zakładu Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie glottodydaktyki, potrzeb komunikacyjnych i językowych, zagadnień psycholingwistyki i socjolingwistyki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów