Agnieszka Gajda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie konstytucyjnych środków ochrony praw człowieka i władzy sądowniczej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów