Zbigniew Kaźmierczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik zespołu badawczego – Pracowni Literatury Etnogenetycznej (Wydział Filologiczny UG). Specjalista w zakresie gnostycko-manichejskiego wymiaru egzystencji w twórczości Miłosza i Mickiewicza, religii gnozy, irańskiej etnogenezy Słowian i jej literaturoznawczych implikacji.

Książki

Poznaj innych naszych autorów