Wojciech Machel

Doktor, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, przywództwa strategicznego, modelów biznesowych, CRM.

Książki

Poznaj innych naszych autorów