Wioleta Karwacka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Translatoryki Anglistycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie studiów nad przekładem, przekładem medycznym, przekładem tekstów naukowych i popularnonaukowych, terminologia medyczna, antropomorfizm w przekładzie.

Książki

Poznaj innych naszych autorów