Tarzycjusz Buliński

Doktor nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia. Specjalista się w zakresie antropologii szkoły, antropologii dziecka, antropologii edukacji.

Książki

Poznaj innych naszych autorów