Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Doktor habilitowana nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii, profesor w Instytucie Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie ekofizjologii sinic i glonów.

Książki

Poznaj innych naszych autorów