Sławomir Kościelak

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie stosunków wyznaniowych w Gdańsku i Prusach Królewskich w XVI-XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem reformacji i kontrreformacji, mniejszości religijnych oraz kasat klasztornych z początku XIX w.

Książki

Poznaj innych naszych autorów