Sławomir Antkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Książki

Poznaj innych naszych autorów