Ryszard Nowicki

Prof. dr hab., historyk, bibliolog. Pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy był profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Opublikował m.in.: „Skórzewscy, właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym ziemiaństwa, Toruń 2002; „Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1946-1947”, Poznań 2006 (Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2007); „Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944-1955. Wybór źródeł”, Bydgoszcz 2013; „Maria księżna Ogińska”, „Moje pamiętniki”, oprac., wstęp i przyp. R. Nowicki, Poznań 2019. Prowadził badania naukowe w Australii w 2008 r., związane z dziejami polskiej dyplomacji i uchodźstwa polskiego, dotyczące rodziny Skórzewskich („Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży Australii”, Bydgoszcz 2010). W latach 2012-2015 zrealizował grant Narodowego Centrum Nauki, które rezultatem było ogłoszenie monografii „Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojenne ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce”, Bydgoszcz 2010 (Nagroda Specjalna w Konkursie na Najlepszą Książką Akademicką w Roku 2015, podczas 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej, Poznań, 4-6 XI 2015 r.). Pomysłodawca i organizator ogólnopolskich konferencji naukowych Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość (Bydgoszcz 2016 i 2018). Stypendysta Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2021 r.

Książki

Poznaj innych naszych autorów