Robert Bęben

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Marketingu. Specjalista w zakresie marketingu na rynkach finansowych, marketingu projektów inwestycyjnych i marketingu na rynku nieruchomości.

Książki

Poznaj innych naszych autorów