Rafał Kubicki

Profesor nauk humanistycznych, historyk w Zakładzie Historii Powszechnej Średniowiecza na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie historii Kościoła w średniowieczu i okresie nowożytnym, historii społeczno-gospodarczej władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwa późnośredniowiecznego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów