Rafał Kubicki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Powszechnej Średniowiecza na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie historii Kościoła w średniowieczu i okresie nowożytnym, historii społeczno-gospodarczej państwa krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwa późnośredniowiecznego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów