Piotr Maksymowicz

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, autor trzech publikacji na temat toposów melodycznych, literackich inspiracji w muzyce i wątków muzycznych w poezji. Klawesynista – kończy studia magisterskie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów