Piotr Kallas

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Specjalista w zakresie historii literatury brytyjskiej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów