Piotr Derengowski

Doktor nauk humanistycznym w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Powszechnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie historii Polski i historii powszechnej XIX wieku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów