Piotr Bauć

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów