Michael Edwards

Angielski poeta, literaturoznawca, szekspirolog, wybitny znawca francuskiego dramatu siedemnastowiecznego oraz poezji francuskich symbolistów. Wykładał na uniwersytecie w Warwick, w College de France. Członek honorowy Christ’s College w Cambridge. w 2014 r. otrzymał tytuł szlachecki za zasługi w dziedzinie angielsko-francuskiego dialogu międzykulturowego. Członek Akademii Francuskiej.

Książki

  • Ku poetyce chrześcijańskiej

Poznaj innych naszych autorów