Maša Guštin

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt i kierownik Zakładu Slawistyki i Studiów Bałkańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce kina jugosłowiańskiego i postjugosłowiańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji.

Książki

Poznaj innych naszych autorów