Mariusz Kistowski

Doktor habilitowany, Kierownik i profesor Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju, fizycznogeograficznych podstaw projektowania zagospodarowania przestrzennego i ‪geoekologii.

Książki

Poznaj innych naszych autorów