Marek Baran

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów