Małgorzata Joanna Węgrzak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa ochrony dziedzictwa kultury.

Książki

Poznaj innych naszych autorów