Magdalena Marcinkowska

Doktor nauk prawnych, prawnik i politolog, w latach 2018-2020 zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od września 2020 r. stała przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy UNESCO w Paryżu; specjalizuje się w prawie ochrony dziedzictwa kultury.

Książki

Poznaj innych naszych autorów