Maciej Kur

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tłumacz, korektor, adiunkt w Zakładzie Translatoryki Anglistycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie technologii wspomagających proces tłumaczenia, przekładu maszynowego i post-editingu.

Książki

Poznaj innych naszych autorów