Leszek Czerwonka

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.

Książki

Poznaj innych naszych autorów