Krzysztof Lewalski

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX wieku. Specjalista w zakresie historii powszechnej i historii Polski XIX w.

Książki

Poznaj innych naszych autorów