Krzysztof Lewalski

Historyk, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie historii Kościoła oraz historii powszechnej i Polski XIX wieku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów