Krzysztof Brzozowski

Doktor nauk chemicznych, pracownik w Sekcji Pomiarów Fizyko-Chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów