Katarzyna Hebel

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Książki

Poznaj innych naszych autorów